GIELDA.COM.PL

Miejcse na Twoją reklamę

O GIELDZIE.COM.PL

O GIELDZIE.COM.PL

REAKTYWACJA   GIELDY.COM.PL  od STYCZNIA 2008r.

HISTORIA
Serwis GIELDA.COM.PL jest tworzony od 15.02.2000r. przez Andrzeja Podkańskiego. Od początku powstania serwisu GIELDA.COM.PL do 30.09.2000r. serwis zanotował łącznie 16.581 odsłon.
W tym okresie serwis GIELDA.COM.PL korzystał z darmowego serwera www.wizytowka.pl i ograniczonych możliwości jakie stwarzają dostępne szablony, dlatego też działalność giełdy nieruchomości (www.gielda.nieruchomości.pl) i  giełdy komercyjnej (www.gielda.com.pl) była prowadzona oddzielnie. Od 02.10.2000r. do 09.02.2003r. wszystko działało pod jednym adresem (www.gielda.com.pl) na sewerze republiki.
Od 10.02.2003r. przeniosłem się na komercyjny serwer www.webmedia.pl 
Zakres działania i formuła serwisu GIELDA.COM.PL będzie stopniowo rozszerzany.
Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania serwisu GIELDA.COM.PL a także propozycje współpracy proszę przesyłać na e-maila.


OGŁOSZENIA
Regulamin publikacji ogłoszeń na GIELDZIE.COM.PL
1. Niniejszy regulamin dotyczy umieszczania ogłoszeń na GIELDZIE .COM.PL publikowanej na stronach www.gielda.com.pl.  Reklamy, w tym banery reklamowe i inne formy płatnej reklamy nie podlegają prawom niniejszego regulaminu. Publikacja ogłoszeń jest bezpłatna.
2. Umieszczanie ogłoszeń na łamach GIELDY.COM.PL odbywa się na podstawie zgłoszeń przesłanych e-mailem. W zgłoszeniu należy podać treść ogłoszenia oraz dział, w którym ogłoszenie ma zostać opublikowane.
3. Do celów publikacji ogłoszenia niezbędne jest podanie numeru telefonu (wraz z numerem kierunkowym) lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).
4. Adresy korespondencyjne, (ulica i kod pocztowy) oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej ogłoszenie są zbędne. Proszę o nie przesyłanie swoich danych osobowych. Dane takie nie są publikowane na GIELDZIE.COM.PL. Wyjątek stanowią informacje zawarte w adresie poczty elektronicznej.
5. GIELDA.COM.PL zastrzega sobie prawo do skracania i modyfikowania treści publikowanych ogłoszeń. W wyjątkowych wypadkach ogłoszenie może nie zostać dopuszczone do emisji. O publikacji, lub odmowie nadawca zostanie poinformowany. Ogłoszeniodawcy przysługuje prawo do modyfikacji treści ogłoszenia.
6. Ogłoszenia publikowane są na okres 3 miesięcy, po tym okresie zostaną one usunięte bez uprzedzenia. Aby przedłużyć okres publikacji należy przesłać treść ogłoszenia e-mailem.
7. Osoba korzystające z GIELDY.COM.PL potwierdzaja, że zapoznały się z niniejszym Regulaminem podanymi w nocie prawnej zamieszczonej na niniejszej stronie. Przesyłanie treści ogłoszenia do publikacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

NOTA  PRAWNA
1. Giełda prowadzona pod nazwą GIELDA.COM.PL , ani jej właściciel nie odpowiadają za treść publikowanych ogłoszeń, ani za skutki prawne wywołane publikacją ogłoszeń.
2. Wszelkie transakcje przedmiotami i prawami będącymi tematem ogłoszeń są przeprowadzane tylko i wyłącznie pomiędzy zainteresowanymi stronami.
3. Za przebieg transakcji GIELDA.COM.PL i jej właściciel nie ponoszą odpowiedzialności.
4.Osoba przesyłająca ogłoszenie wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych (w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych) przez GIELDA.COM.PL i ją prowadzącego w celu publikacji wraz z treścią ogłoszenia.
5.GIELDA.COM.PL i jej właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji przedstawionych na stronach GIELDA.COM.PL.

REKLAMA
Zamieszczenie reklamy i banerów komercyjnych  odbywa się na podstawie indywidualnie ustalanych warunków.

KONTAKT

gielda@gielda.com.pl
www.gielda.com.pl
 
Miejcse na Twoją reklamę
GIELDA.COM.PL
  Giełda nieruchomości   Giełda samochodowa   Giełda komputerowa 
Giełda domen   Giełda ogłosze
ń drobnych  O  GIELDZIE.COM.PL
E-MAIL